PEWARISAN PAUTAN SEKS PADA DROSOPHILA

PEWARISAN PAUTAN SEKS PADA DROSOPHILA

  1. Mengapa imago harus dikeluarkan setelah terdapat pupa dalam botol biakan?
  2. Bagaimana mekanisme terjadinya pautan seks pada lalat buah Drosophila melanogaster?

Jawab:

  1. Perlakuan tersebut dilakukan agar nantinya kita dapat membedakan antara induk lalat dengan lalat yang akan menetas dari pupa (lalat muda) sehingga kita dapat melihat pewarisan pautan sex diantara induk drosophila sampai keturunan keduanya (F2).
  2. Mekanisme terjadinya pautan seks pada lalat buah Drosophila melanogaster yaitu lalat buah betina mata merah (dominan) dikawinkan dengan lalat buah jantan mata putih (resesif) ——> F1 semua bermata merah. Tetapi pada F2 semua yang bermata putih adalah jantan. Hal ini menunjukan bahwa sifat “bermata putih” merupakan sifat yang terpaut pada kromosom Y.

    RECENT POSTS